Aktualności
19.02.2018 - termin nadsyłania referatów (wersja pełna i skrócona),
na adres mailowy: artykuly_ks2018@pk.edu.pl
TERMIN KONFERENCJI
18.04.2018- Welcome Reception
18-20.04.2018 - Konferencja
Patronat honorowy