KOMITETY

KOMITET NAUKOWY

dr hab. inż. Andrzej Seruga, prof PK          (Przewodniczący)
dr inż. Wit Derkowski                                 (Sekretarz)
prof. dr inż. Andrzej Ajdukiewicz
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk
prof. dr inż. Lesław Brunarski
prof. dr hab. inż. Andrzej Cholewicki
prof. dr inż. Juliusz Cieśla
prof. dr hab. inż. Krzysztof Dyduch
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
prof. dr hab. inż. Józef Głomb
prof. dr hab. inż. Tadeusz Godycki-Ćwirko
prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński
prof. dr hab. inż. Michał Knauff
dr hab. inż. Renata Kotynia, prof. PŁ
prof. dr hab. inż. Ryszard Kowalczyk
prof. dr hab. inż. Stanisław Kuś
dr hab. inż. Marek Łagoda, prof. IBDiM
prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko
dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP
prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski
dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. PRz
dr hab. inż. Szczepan Woliński, prof. PRz
prof. dr hab. inż. Witold Wołowicki
prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG
KOMITET DORADCZY

mgr inż. Krzysztof Berger
mgr inż. Mirosław Biskup
mgr inż. Maciej Błach
mgr inż. Stefan Filipiuk
mgr inż. Piotr Gosławski
mgr inż. Krzysztof Górski
mgr inż. Andrzej Kulawik
mgr inż. Marcin Luber
mgr inż. Jan Piekarski
mgr inż. Paweł Roehrych
mgr inż. Marian Skawiński
mgr inż. Robert Słota
mgr inż. Piotr Wanecki
mgr inż. Krzysztof Wąchalski
mgr inż. Tadeusz Wojciechowski


KOMITET ORGANIZACYJNY

dr inż. Piotr Gwoździewicz    (Przewodniczący)
dr inż. Wit Derkowski            (V-ce Przewodniczący)
dr inż. Marek Pańtak
mgr inż. Wojciech Politalski
mgr inż. Sylwia Schoenowitz-Żuradzka
mgr inż. Andrzej Smaga
mgr inż. Mateusz Surma
dr inż. Rafał Szydłowski
mgr inż. Łukasz Ślaga


PATRONAT HONOROWY

prof. dr hab inż. Kazimierz Furtak - JM Rektor Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara - Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
prof. dr inż. Andrzej Ajdukiewicz - Przewodniczący Polskiej Grupy Narodowej fib
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk - Przewodniczący Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN
dr hab. inż. Janusz Szelka, prof. UZ - Przewodniczący Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
mgr inż. Ryszard Trykosko - Przewodnicący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
dr inż. Stanisław Karczmarczyk - Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie