OPŁATY

Koszty uczestnictwa w Konferencji:
− 800 zł - przy wpłacie do 15.01.2015,
− 900 zł - przy wpłacie po 15.01.2015,
− 650 zł - autorzy referatów do 35 roku życia
− 500 zł - osoby towarzyszące (bez materaiłów konferencyjnych).


Koszty uczestnictwa w Warsztatach:
− 250 zł - dla uczestników Konferencji,
− 500 zł - dla pozostałych osób.

W związku ze szkoleniowym charakterem Konferencji KS2015
powyższe opłaty za uczestnictwo są zwolnione z podatku VATWpłaty prosimy kierować na konto:
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
11 1060 0076 0000 3210 0013 7340
z dopiskiem "KS2015"Opłata za udział w Konferencji obejmuje koszty uczestnictwa w obradach, materiały konferencyjne oraz wyżywienie w czasie Konferencji (obiady i uroczysta kolacja). Organizatorzy nie pokrywają kosztów delegacji i noclegów.

Opłata za udział w Warsztatach obejmuje koszty uczestnictwa, materiały przygotowane przez prowadzących oraz obiad w czasie Warsztatów.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów delegacji i noclegów.